شیوه مصاحبه زبان برای کلیه دوره های آموزشی


با عنایت به تصمیمات متخذه در سازمان متبوع در خصوص شیوه جدید برگزاری آزمون مصاحبه زبان انگلیسی ( دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات

مسافرتی – راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی ، طبیعت گردی )

بدین وسیله به آگاهی می رساند کلیه فراگیران متقاضی آزمون مصاحبه می توانند  با 

مراجعه به سایت www.kish-ist.org نسبت به انجام مصاحبه زبان انگلیسی خود اقدام نمایند .

قابل ذکر است آزمون مصاحبه شامل مراحل ذیل خواهد بود :

1- ثبت نام در سایت فوق و پاسخگویی به سوالات تستی بصورت آنلاین ( 30 سوال )

2- آزمون شفاهی و آزمون کتبی ترجمه : پس از کسب حد نصاب قبولی در آزمون تستی بصورت آنلاین ( در روز ذکر شده ) فراگیران محترم جهت

انجام مصاحبه شفاهی به موسسه علوم و فنون کیش درهر استان معرفی خواهد شد. 

لازم بذکر است که پس از انجام مصاحبه شفاهی ، آزمون کتبی ترجمه نیز از فراگیران بعمل خواهد آمد.

در پایان مراحل فوق الذکر و در صورت کسب نمره قبولی در هر سه آزمون ، گواهینامه مربوط صادر خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید

انتخاب زبان ( language )
    Translate to: