چهارطاق-شمال گرمسار


 

نوع پدیده ژئوتوریسمی:  لایه­های چین خورده نزدیک به قائم

مختصات جغرافیایی:  طول جغرافیایی ˈ075/20   °35 شمالی ،  عرض جغرافیایی ˈ472/43   °52 شرقی، ارتفاع 1230+ متر.

راه دسترسی: 70 کیلومتری جاده سمنان به گرمسار، سمت راست جاده،بطرف محیط­بانی چهارطاق، بعد از پل روستای مه.

زمین­شناسی:  لایه­هایی با موقعیت هندسی N30°, 70°NW در اثر چین­خوردگی حاصل از گسلش بصورت تناوبی از شیل و سنگ آهک مربوط به سازند قم و زمان الیگومیوسن در این منطقه وجود دارند که لایه­های شیلی بیشتر فرسوده شده و لایه­های آهکی با فرسایش لانه کبوتری بشکل تیغه­هایی بیرون­زده­اند.

 

 نوع پدیده ژئوتوریسمی:  ژئوموفولوژی،لایه­های قائم و رنگی

مختصات جغرافیایی:  طول جغرافیایی ˈ645/20   °35 شمالی ،  عرض جغرافیایی ˈ042/44   °52 شرقی، ارتفاع 1243+ متر.

راه دسترسی:  70 کیلومتری جاده سمنان به گرمسار، سمت راست جاده، سرمحیط­بانی چهارطاق،

زمین­شناسی: لایه­های نزدیک به قائم با تناوب زیپس، شیل و آهک سازند قم مربوط به زمان الیگومیوسن و ماسه­سنگ، شیل، ماسه­سنگ کنگلومرایی سازند قرمز فوقانی در زمان میوسن به چشم می­خورد.

دیدگاهتان را بنویسید

انتخاب زبان ( language )
    Translate to: