آبگرم سمنان


نوع پدیده ژئوتوریسمی:  اصلي ترين جاذبه آبگرم  طبعاً آبهاي معدني  آن هستند. رسوبگذاری لایه­های رنگی با جنس­های مختلف، دگرشیبی و فرسایش از دیگر جاذبه های ژئونوریسمی است.  

مختصات جغرافیایی:  طول جغرافیایی ˈ25  °35 شمالی ،  عرض جغرافیایی ˈ15  °53 شرقی، ارتفاع 1396+ متر.

راه دسترسی:  چشمه آبگرم در 21کیلومتری از ابتدای جاده تهران-مشهد در شمالغرب شهر سمنان و نیز در 18 کیلومتری غرب شهرستان مهدیشهر از میدان اصلی این شهرستان قرار دارد.

زمین­شناسی:  ارتفاعات شمالی منطقه، مرکب از سنگ آهک، کنگلومرا، ماسه­سنگ و توف سبز رنگ مربوط به دوره سنوزوئیک (پالئوژن، ائوسن) است. ارتفاعات شرقی، از نوع تشکیلات فجن و از نظر سنگ­شناسی شامل ماسه­سنگ آهکی و کنگلومرا است. روند غالب چین­خوردگیها، گسل­ها، و امتداد لایه­ها در جهت شمال­شرقی-جنوب­غربی است. قدیمی­ترین سازند منطقه، سازند الیکا متعلق به دوران تریاس است. و بدنبال آن سازندهای شمشک، لار، فجن، قرمز بالایی و نیز نهشته­های عهدحاضر قرار گرفته­اند. فعالیت آتشفشانی در منطقه محدود بوده و چشمه­های آبگرم، تحت تأثیر گسلهای منطقه و نفوذ آب در عمق بوجود آمده اند که بر اثر حرارت زمین از شكافها و مجاری موجود بالا آمده و آبهای معدنی به سطح زمین می‌رسد. چشمه‌های بزرگ این منطقه را، مرادآب، گرآب و قلنج نام نهاده اند. نظر شیمیایی، آب این منطقه گوگردی است كه اثرات درمانی قابل توجهی دارد

آثار فرسایشی زیبا، تنوع رنگی رسوبات و رخنمون سطح دگرشیبی لایه­های رسوبی از جاذبه­های مسیر آبگرم می-باشد. در قسمتی از ناهمواریهای منطقه، در اثر زمینلغزش تونلی به عمق 70متر و ارتفاع 20متر ایجاد شده است.

 

یک پاسخ به “آبگرم سمنان”

دیدگاهتان را بنویسید

انتخاب زبان ( language )
    Translate to: